Kompania Węglowa S.A.

Projekt zakłada wybudowanie systemu szkolenia pracowników w oparciu o techniki rzeczywistości wirtualnej. Aplikacja zawiera 18-etapowy program ćwiczeń, którego zadaniem jest poinstruowanie osoby uczestniczącej w kursie, w jaki sposób bezpiecznie przeprowadzić procedurę robót strzałowych.

W najbliższym czasie górnicy strzałowi z Kompanii Węglowej będą mogli w wirtualnej rzeczywistości przetrenować procedury związane z odpalaniem ładunków wybuchowych. W skali KW szkolenia takie mogą dotyczyć ponad 1000 osób. To pierwszy krok do wprowadzenia wirtualnych szkoleń dotyczących także innych górniczych specjalności.