Wojskowa Akademia Techniczna

Projekt zakłada opracowanie systemu szkolno-treningowego dla funkcjonariuszy Straży Granicznej z uwzględnieniem pakietu Smart Borders.

Obejmuje budowę kompletnego, demonstracyjnego modułu szkoleniowego wraz ze środowiskiem wirtualnej rzeczywistości oraz implementację wybranych scenariuszy w zakresie czynności wykonywanych podczas odprawy granicznej przez funkcjonariuszy z uwzględnieniem stosowanych przez nich środków technicznych.

Opracowanie zaawansowanego demonstracyjnego rozwiązania szkolno-treningowego z użyciem nowatorskich technologii m.in. takich jak: Virtual Reality, Motion Capture, Passive Haptic, Head-Mounted Display zweryfikuje możliwość użycia nowoczesnych rozwiązań technicznych w procesie szkoleniowym.