Projekt CYBERFIRE

 

PROJEKT REALIZOWANY NA RZECZ OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

NUMER KONKURSU: 7/2015

TYTUŁ PROJEKTU:  „SYMULATORY SZKOLENIOWE W ZAKRESIE ZWALCZANIA POŻARÓW WEWNĘTRZNYCH „

AKRONIM i NUMER PROJEKTU: CYBERFIRE – DOB-BIO7/22/02/2015

WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 438 801 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU: 3 988 801 PLN

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 2015-2018 r.

 

KONKURS ORGANIZOWANY PRZEZ NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

 

LIDER PROJEKTU: CIOP PIB

 

UCZESTNICY KONSORCJUM