Projekt OZAB

Projekt OZAB to innowacyjny, teleinformatyczny system wspomagania zarządzania bezpieczeństwem w kontekście podniesienia poziomu bezpieczeństwa kompleksów obiektów zabytkowych. Symulator będzie uwzględniał scenariusze zagrożeń dla kompleksów zabytkowych, wraz z możliwością reagowania ratowniczego, kompleksowej technologii ratowniczej oraz systemu szkoleniowego.

Wdrożenie projektu ma na celu poprawę procesu ewakuacji dóbr i eksponatów, znajdujących się w zabytkowych obiektach.


Aby obejrzeć wirtualny spacer zainstaluj Unity Web Player

Powyższa aplikacja jest wirtualną prezentacją zabytkowego Kościoła parafialnego pw. Św. Bartłomieja Ap. w Mogile. Bryła kościoła wykonana w programie do modelowania 3D, jest wykorzystywana do przeprowadzania symulacji w technologii Virtual Reality. Uczestnik symulacji zakładając na głowę hełm, przenosi się do wirtualnego świata, gdzie zostaje poddany wcześniej zaprogramowanym scenariuszom czy też zdarzeniom, generowanym w czasie rzeczywistym przez osobę prowadzącą symulację. Rzeczywisty ruch ciała uczestnika symulacji przenoszony jest do środowiska wirtualnego za pomocą zintegrowanego systemu kamer (Motion Capture) oraz specjalnych rękawic odwzorowujących stopień zagięcia palców (uczestnik może chwytać wirtualne obiekty).

PROJEKT REALIZOWANY NA RZECZ OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

NUMER KONKURSU: 7/2015

TYTUŁ PROJEKTU:  OPRACOWANIE INNOWACYJNEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH W ZURBANIZOWANYCH CENTRACH MIAST

AKRONIM i NUMER PROJEKTU: OZABDOB-BIO7/08/01/2015

WARTOŚĆ PROJEKTU: 6 226 007 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU:  5 976 007 PLN

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: 2015-2018 r.

KIEROWNIK PROJEKTU: mł. bryg. dr inż. Anna Prędecka

 

KONKURS ORGANIZOWANY PRZEZ NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU